Speditör – varför är det en bra idé att anlita en?

Ofta stöter man på en hel uppsjö av begrepp när man letar efter passande fraktalternativ till sitt gods. Ett av de begreppen är speditör, vilket enkelt förklarat är en person eller ett företag som arbetar med just transport och frakt. 

Vad är en speditör? 

Speditören har som uppgift att organisera transporten från början till slut. En speditör ser till att godset följer den transportsträcka som planerats. Speditörer har oftast ett nätverk med olika personer och företag för att enkelt kunna lägga upp godsets rutt genom Sverige, Europa eller världen. Man kan egentligen säga att en person eller ett företag som vill få gods fraktat anlitar en speditör som sedan tar hand om processen, från beställning till leverans. 

En speditör använder sig således oftast av ett stort kontaktnät med underleverantörer vilket ger speditören möjlighet att bygga en transportväg på ett kostnadseffektivt sätt. 

En del speditörer erbjuder flera olika fraktalternativ. De vanligaste är sjöfrakt, lastbilstransport, flygfrakt och tågfrakt. Vilket fraktalternativ som passar ens behov bäst beror på förutsättningar i tid, mängd av gods och vilken hållbarhetsprofil ens verksamhet har. Speditören kan hjälpa företag att komma fram till det lämpligaste alternativet, både tids- och kostnadsmässigt. 

Vad ska jag välja för speditör?

Ett transportföretag, eller speditör, kan se ut på många olika sätt. Det kan vara ett större företag med kontor över stora delar av världen eller bara ett enmansföretag. Det viktigaste när man letar efter en bra speditör är egentligen att hitta en som kan uppfylla de kriterier och behov man har för sitt gods. Stora speditörer som handhar mycket gods och många kunder kan oftast få bättre rabatter hos underleverantörer än vad mindre företag, som handhar färre kunder, kan få. Det finns också moderna speditörer där man kan följa transporten i realtid via en kundportal till exempel. Med en speditör med en gedigen kundportal är det troligare att man som kund känner sig trygg och säker med sitt val. 

Vi rekommenderar att man letar efter en seriös och trygg speditör på till exempel Google. Läs igenom recensioner och bilda dig en uppfattning av vilken typ av speditör just du är ute efter. Många speditörer har kontaktformulär för att man som eventuell kund ska kunna ta kontakt smidigt och enkelt för att få svar på frågor eller funderingar.