Byggnyheter

Aktuella byggnyheter 2022 hittar ni här! För oss är det viktigt att dela och skriva värdefull information som gynnar den som är intresserad av allt som har med bygg att göra. Nedan samlar vi de allra senaste byggnyheterna och även information rörande ämnet. Trevlig läsning!

Byggnyheter: Håll dig uppdaterad inom byggbranschen

Att med jämna mellanrum läsa byggnyheter är viktigt av flertalet anledningar. Framförallt handlar det om att man håller sig uppdaterad inom en bransch som konstant växer. Men vad är egentligen byggnyheter? Allt som handlar om bygg- och infrastrukturprojekt kan anses som byggnyheter. Det kan handla om stora hotell som byggs i centrala delar av städer eller andra nya satsningar som exempelvis padelbanor, fotbollsarenor eller kulturhus.

Varför är det viktigt att läsa byggnyheter?

För många intressenter är det viktigt att läsa nyheter, för andra är det mer viktigt så som politiker, investerare och personer som är intresserade av aktier. Dessa personer kan direkt påverkas av byggbranschen. Det finns även personer som inte blir direkt påverkade av byggbranschen men har ett stort intresse för vad som sker i samhället eller i byggbranschen i allmänhet.

På vår blogg kan ni läsa om byggnyheter och andra byggrelaterade blogginlägg. För oss på 360medium är det viktigt att uppdatera massan om vad som sker i Sverige. Våra blogginlägg handlar inte bara om nyheter inom byggbranschen utan det kan handla om intressanta ämnen utanför Sverige.

Byggbranschen i Sverige

Inom det svenska näringslivet som helhet fanns det år 2020 1.261.337 företag. Av alla dessa företag hade 11.832 sin verksamhet inom byggindustrin. Detta innebär att ca 9% var verksamma in denna specifika näringsgren. Majoriteten av alla byggföretag är mindre och 87% hade som högst 4 anställda inom sitt företag.

Idag kan vi se att byggbranschen går bra och är en växande bransch. Det som går allra bäst i Sverige är den offentligt finansierade sektorn. Här räknas transportinfrastruktur in där järnvägar, vägar, offentliga anläggningar och lokaler (skolor och förskolor). Sverige är ett växande land, både sett till population och ekonomi, och det märks bland annat på nyproduktion av bostäder där efterfrågan ökar. Behoven av nyproducerade bostäder finns men det har blivit svårare för privatpersoner att köpa bostäder på grund av kreditregleringar för både hushållen och bankerna.

Megaprojekt – en indikation på ett växande samhälle

Varför är det viktigt att nämna megaprojekt i en text om byggnyheter? Framförallt handlar det om vart våra skattepengar går till och samtidigt ger det oss en indikation på vart vårt samhälle är på väg. Vi kan se tydliga indikationer på ett växande samhälle när nya infrastrukturprojekt och andra statligt finansierade megaprojekt byggs. 

I Sverige har det byggts en del megaprojekt och de fortsätter än idag att byggas samtidigt som många andra megaprojekt planeras. Ett megaprojekt är ett mycket stort byggprojekt där det sett till kostnader investeras belopp i flermiljardklassen. Man brukar internationellt tala om projekt med mer än 1 miljard dollar (ca 8,6 miljarder svenska kronor). Oftast brukar projekt av denna magnitud kosta (och har kostat) ett antal tiotals miljarder kronor. Förr i tiden var byggkostnaderna betydligt lägre av flertalet anledningar men framförallt på grund av inflation och behov.

Byggda Megaprojekt i Sverige

På senare år har flera stora järnvägsprojekt byggts eller startat och dessa är statligt finansierade megaprojekt. I Sverige finns det flera byggda megaprojekt och vi listar dem nedan.

  • Jas-projektet är ett militärt projekt som kostade över 120+ miljarder SEK och första flygningen såg vi 1988.
  • Öresundsbron är en länk mellan Sverige (Malmö) och Danmark (Köpenhamn) och kostade 20 miljarder SEK och projektet stod helt klart år 2000.
  • Botniabanan kostade Sverige 15 miljarder SEK och är en järnväg i Ångermanland och Västerbotten (norra Sverige).
  • Citytunneln i Malmö är en järnvägsförbindelse genom staden som kostade 9 miljarder. Byggprojektet påbörjades 2005 och öppnades för trafik den 12 december 2010.

Det finns fler byggda megaprojekt i vårt avlånga land men de mest omfattande är listade ovan.

Slutsats

Att följa och hålla sig uppdaterad inom byggnyheter är viktigt av många anledningar. Beroende på vad du har för roll i samhället kan det vara ännu viktigare. Som samhällsmedborgare är det viktigt med transparens och genom att följa byggnyheter får du en inblick i vart dina skattepengar går till (enbart statligt finansierade projekt). Självklart vill vi informera alla personer som på något sätt är intresserade av nyheter inom byggbranschen.

Välkommen att följa 360medium där vi täcker byggnyheter och mer därtill.