Hälsonyheter

Här samlar vi värdefulla hälsonyheter 2022. Att hålla sig hälsosam är viktigt och därför har vi valt att skriva om nyheter inom just hälsa och välmående. Välkommen att kika in här med jämna mellanrum för att inte missa viktiga hälsonyheter 2022! Trevlig läsning önskar vi på 360medium.

Datorspel

Forskning: Inga bevis för att våldsamma datorspel leder till ett våldsamt beteende

Att våldsamma datorspel leder till ett våldsamt betteende har varit en samhällsdebatt i många år. Parterna är delade i frågan men forskningen visar på nytt att det inte finns en korrelation mellan våldsamma datorspel och våldsamt beteende. Faktum är att datorspel har sedan länge varit ett föremål för kritik, särskilt i USA där masskjutningar resulterat…

Hälsonyheter: viktigare än någonsin

Det har aldrig varit viktigare med att hålla sig uppdaterad inom hälsonyheter. De senaste åren har samhället i helhet blivit testade på grund av en pandemi. Det har tvingat den stora massa, världen över, att hålla sig uppdaterad och informerad om hälsonyheter. Här täcker vi inte enbart pandemi-relaterade nyheter utan vi skriver om allt som handlar om hälsa. Människor i Sverige har blivit mer medvetna om hur viktigt det är med hälsa. I Sverige märks det tydligt på att allt fler väljer att vara aktiva med träning eller byta kost hel för att förbättra sin hälsa.

Varför är det viktigt att läsa nyheter inom hälsa?

I dagens informationssamhälle har det blivit enklare och enklare att få tag på information online. Men det måste göras med försiktighet, framförallt när det är hälsorelaterat. Idag kan vi enkelt söka oss fram till information när vi behöver det. När det kommer till hälsonyheter är det inget undantag. Att läsa hälsonyheter är viktigt av flera anledningar. Exempelvis kan du hitta givande information som är relaterat till hälsa. Om du skulle känna dig lite förkyld kan du hitta tips för att bota din förkylning eller om du vill hitta tips mot exempelvis åksjuka, hitta nyttiga matrecept och mycket mer.

När man är på jakt efter nyttig information om hälsorelaterade ämnen är det mycket viktigt att informationen är korrekt. Av den anledningen skriver vi enbart hälsorelaterade nyheter och texter som faktiskt är baserade på forskning, allt för att du som läsare ska få korrekt information.

Vad är då hälsa?

När vi tänker på hälsa tänker vi förmodligen på välmående. Men begreppet hälsa är mycket mer komplext än så. Begreppet hälsa kan definieras på många olika sätt. Enligt världshälsoorganisationen WHO definition från år 1948 betyder hälsa: “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. Som nämnt kan hälsa kategoriseras i många olika grenar då begreppet är mycket brett. Nedan listar vi det holistiska synsättet på hälsa vilket innebär flera olika aspekter och dimensioner:

  • Fysisk hälsa. Fysisk aktivitet eller kroppslig aktivitet som avser all kroppsrörelse som orsakas av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i högre energiförbrukning än stillasittande.
  • Mental hälsa. WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av mentalt välbefinnande när individen kan förverkliga sina egna möjligheter, hantera normala påfrestningar och samtidigt arbeta produktivt och bidra till samhället personen lever i.
  • Emotionell hälsa. Möjlighet att känna och ge uttryck för sina olika känslor och kunna utveckla känslomässiga relationer med andra individer (och även djur).
  • Psykosocial hälsa. Att få stöd från familj och vänner samt möjlighet att föra en dialoga med och förmågan att utöva aktiviteter med andra.
  • Andling hälsa. Möjlighet för att utöva principer baserade på tro och religon och moral samt känna ett syfte med livet.
  • Sexuell hälsa. Förmågan och möjlighet att utöva sin sexualitet.
  • Social hälsa. Länken mellan hälsa och hur samhället är utformat. Här avses till exempel bostad, föda och inkomst.

Anledningar till att ta del av nyheter inom hälsa

Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och må bra på mer än bara ett plan. Din hälsa påverkas i princip av allt, exempelvis; vad och hur du äter, stressfaktorer, sömn, nikotin i form av cigaretter och snus, alkohol och droger. Din hälsa kan också påverkas av om du trivs med dig själv, människor i din närhet och om du tycker livet har en mening.

På 360medium vill vi på ett positivt plan bidra till folkhälsan. Folkhälsa handlar om alla människors hälsa i Sverige. I Sverige är staten skyldig att arbeta för att alla människor i samhället får den vård de behöver. Sverige och dess regering arbetar aktivt med olika myndigheter för att alla människor i landet ska må så bra som möjligt. Kom ihåg att man inte måste arbeta för en myndighet eller staten för att bidra med nyttig hälsorelaterad information online, så länge informationen är baserad på forskning.