Tekniknyheter

Här samlar vi aktuella tekniknyheter 2022 – allt för att du ska hänga med i digitaliseringen. Tekniken utvecklas och förändras konstant och det är inte alltid enkelt att hänga med i svängarna. För att du ska hålla dig uppdaterad inom tekniknyheter 2022 så kommer vi samla teknikrelaterade nyheter här.

RF-smart – därför är det en bra applikation

Behöver ni en välkänd och pålitligt streckkodslösning? RF-smart har utvecklat mobila streckkodslösningar för Oracle JD Edwards i över 20 år. Det är en ledande produkt inom lagerbranschen och tillverkningsindustrin – speciellt för NetSuite-användare. En applikation som ger maximal följsamhet med ovan nämnda ERP-system.  Kompatibelt med NetSuite Med RF-smart till ditt affärssystem NetSuite får ni flera…

Vad är ett ekonomisystem och när behöver jag det?

Med ett ekonomisystem kan företag hantera och automatisera processer på ekonomiavdelningen. Exempelvis orderhantering, fakturering, bokföring och andra specifika funktioner. Rätt ekonomisystem skapar struktur och förenklar ekonomiprocesser inom verksamheten. Är ni i behov av att byta ekonomisystem? Läs igenom våra tips så får ni mer koll när ni ska välja ett nytt.  Få en överblick –…

Varför ska jag välja ett integrerat affärssystem?

Vad är egentligen ett integrerat affärssystem? Enkelt beskrivet handlar det om att integrera huvudfunktionerna i en verksamhet till ett enda enhetligt system – i stället för att alla medarbetare arbetar på olika sätt. Fokusera på kärnan i verksamheten Att använda sig av ett affärssystem, även kallat ERP, hjälper organisationer att effektivisera arbetet både i tid och…

Effektivisera verksamheten med ett gediget ERP-system

Det spelar ingen roll om man väljer ett dyrt ERP-system om det inte uppfyller företagets behov. I vår guide för ERP-system berättar vi om viktigaste funktionerna när man ska välja affärssystem till företag, så kostnadseffektivt som möjligt. Grundfunktioner för ett bra ERP-system Funktioner för ekonomi, redovisning, projekt och integration är några av de funktioner som…

ai

Vad är AI och vad används det till?

Artificiell intelligens eller AI som det brukar förkortas till är ett fenomen som benämns i många olika sammanhang när det pratas om framtidsplaner, men vad är AI? Artificiell intelligens är ett samlingsnamn för datasystem med möjligheten att uttrycka människoliknande drag. Maskiner och system kan tänka, resonera, uppfatta och lära sig saker på liknande sätt som…

laddbox och elmoped vid bostadrätt

Laddboxar för bostadsrätter – vilka fördelar finns det?

Att installera laddboxar i bostadsrättsföreningen är en hållbar framtidsinvestering. Idag väljer allt fler att köra elektriskt och att ladda med el – en transformation som ställer höga krav på lättillgänglig elbilsladdning. Genom att installera laddstationer i anslutning till er bostadsrättsförening kan ni möta behovet och visa vägen mot ett klimatsmart samhälle – med en rad…

Grön Laddning

Laddstolpar för företag – bli en mer attraktiv arbetsplats

Allt fler företag installerar laddstolpar för att generera affärsmässiga värden. I takt med de elektrifierade bilarnas framfart ökar efterfrågan på laddstationslösningar – en efterfrågan som företag kan möta genom att installera laddstolpar för att stärka sin position som arbetsgivare, men även som partner. Läs vidare och ta reda på allt ni behöver veta om laddstolpar…

Tekniknyheter – häng med i utvecklingen

Samhället har varit beroende av teknik för att fungera på ett helt annat sätt än tidigare, exempelvis större informationsfrihet. Att ha tillgång till information oavsett vart man är i världen är en stor fördel för människor. Du kan exempelvis ta fram din telefon och få fram den informationen du vill på bara några klick. Det är bara ett av väldigt många teknologiska framsteg som människan åstadkommit. Teknik behöver inte enbart vara en kombination av elektronisk komponenter. Förr i tiden fanns det en hel del teknik i samhället som man även då var beroende av. Hjulet är känt för att vara den första tekniken någonsin och grunden för all modern teknik idag. Är vi människor beroende av teknik? Ja det är vi verkligen, lek med tanken att alla datorer skulle stängas av, ja då skulle samhället med största sannolikhet stanna helt.

Nyheter om tekniska framsteg

Varför är det viktigt med tekniknyheter? Nyheter inom teknik är viktigt ur många aspekter. Det primära syftet är att vi effektiviserar samhället men teknik kan också vara kopplat till underhållning såsom TV-apparater och datorer (som har mer än ett syfte). Att uppdatera sig inom teknik kan underlätta din vardag. Du kan exempelvis hitta nyttig fakta om en teknik som väcker ett nytt intresse eller eventuellt förenklar din vardag.

Miljömedvetenheten har ökat markant i dagens samhälle och det är förståeligt. Med nya och uppdaterade tekniker kan du bidra till ett bättre samhälle ur en miljöaspekt. Att byta lampor som drar mindre el kan vara en av många klimatsmarta investeringar där teknik bidrar för det bättre.

Slutsatsen är det är nyttigt ur många aspekter att hålla sig uppdaterad inom tekniknyheter. Dels för att du kan underlätta din vardag genom smarta val. En annan aspekt är att teknik kan väcka många nya intressen och bli en ny hobby.

Teknik i dagens samhälle

I princip alla människor använder någon form av teknik och många av oss arbetar på något sätt med teknik. Vi är med andra ord mer beroende av teknik än vad vi tror. Troligen har du ett jobb på grund av olika tekniker. Teknikutvecklingen slutar aldrig och det utvecklas ny teknik hela tiden. Teknikutvecklingen har tagit rejäl fart de senaste 150 åren. Tekniker utvecklas när samhället har ett behov av en teknik. Ett exempel är att vi vill kunna resa mer effektivt vilket resulterade i att smarta individer samlades och tillsammans och utvecklade flygplanet.

Ett av de allra viktigaste aspekterna i dagens tekniksamhälle är att vi har möjligheten att resa och bygga internationella kontakter. Utöver att kunna kommunicera snabbt och enkelt, ta del av och dela kunskap, har teknologin gjort det lättare för oss att utforska både världen och rymden. Teknologin har öppnat upp nya möjligheter för att möta nya kulturer och förstå dom bättre. Detta i sin tur gör att vi lär oss språk och möjligheten att dela våra intressen med andra kulturer och människor från alla världens hörn. Nya samarbeten skapas och vi snabbar på utvecklingen av samhället ännu mer. Vi blir en mer globaliserad värld och våra gränser knyts närmare varandra med hjälp av teknologier.

Historiska teknologiska framsteg

1800-talet: I slutet av 1800-talet uppfanns elen, glödlampan, telefonen och bilen. Fyra fundamentala uppfinningar som haft enormt stor betydelse för utvecklingen av dagens samhälle.

1900-talet: I början av 1900-talet uppfanns flygmaskinen och några decennier även radio och TV. Dessa uppfinningar är ett resultat av de elen, glödlampan, telefonen och bilen. Efter andra världskriget började datorer att utvecklas alltmer. Det var dock först på 1980-talet och på 1990-talet som de skulle få betydelse för den breda massan.

I samma veva som datorer utvecklades kom också IT-bubblan. Internet blev en tillgång för de som hade möjligheten och är en av världshistoriens mest innovativa uppfinningar som skapat möjligheter vi som människor aldrig kunnat föreställa oss. Det var tack vare ARPANET som Internet föddes. ARPANET var ett integrerat system för den amerikanska armén som möjliggjorde utbyte av information och tack vare denna information kom internet till. Idag använder de flesta av  oss internet dagligen och det är svårt att tänka sig ett liv utan nätet.

Aktuella och kommande tekniknyheter

McKinsey är ett välkänt managementkonsultföretag som tagit fram en rapport där de skriver om revolutionerande teknologier som är och kan komma att bli aktuella inom snar framtid. I rapporten har McKinsey bedömt teknologierna efter hur snabbt tekniken utvecklas och hur dessa teknologier påverkar samhället.

  • Förnybar energi. Sedan år 2000 har priset på solenergi fallit med 85 procent räknat per installerad watt. Kina och Indien är de två länder som satsar mest aggressivt på förnybar energi såsom vind- och solenergi. 
  • Innovativa och avancerade metoder för utvinning av olja och gas. Fracking och andra nya utvinningsmetoder kan tidigare oekonomiska oljereserver bli lönsamma tack vare nya avancerade metoder. 
  • Avancerade material. Nya material som grafen kan ge mycket starka material och bidra till ny elektronik 
  • 3D-printers. Med hjälp av en 3D-skrivare kan man skapa komplexa former och objekt. Det är till och med möjligt att skapa mänskliga organ med en 3D-skrivare.
  • Avancerad energilagring. Nya batterisystem utvecklas för att matcha våra energibehov. 
  • Självkörande fordon. Tesla och Google har utvecklat självkörande bilar och med hjälp av kameror och sensorer kan bilar köra utan en aktiv förare. Detta kan revolutionera hela fordonsindustrin. 
  • Artificiell biologi. År 2000 tog det 13 år att läsa en människas DNA. Idag är det möjligt att göra det på bara några fåtal timmar till en bråkdel av kostnaden. Nästa teknik som börjar ta fart är att skriva och manipulera befintligt DNA. Detta kan revolutionera både läkemedel och jordbruk. 
  • Robotar. Robotar är vanligast förekommande i industrier och framförallt fordonsindustrin. Idag utvecklas robotar för att kunna kommunicera med människor som kan utföra enklare uppgifter som exempelvis städa. Här ligger företag som Boston Dynamics och Tesla i framkant som redan tagit fram prototyper.
  • Informationslagring i molnet. Idag är det fullt möjligt att lagra information på molnet, allt från att lagring av mediafiler till lagring av dokument och datorprogram m.m.

  • Artificiell intelligens. Maskiner som med hjälp av datorer kan idag utföra kunskapsuppgifter. Exempel på detta är datorer som “tänker” på liknande vis som människor gör, vilket kan omstrukturera ett helt samhälle.