Vilka fördelar finns det med att välja flygtransport för mitt gods?

När man ska välja vilket fraktalternativ som passar ens gods bäst finns det olika faktorer att ta hänsyn till – och det är inte alltid självklart vilket av transportalternativen som passar bäst utifrån verksamhetens förutsättningar, behov och önskemål. I den här artikeln tar vi upp när det passar bäst att välja flygtransport och vilka fördelarna är med transportalternativet. 

Kraven avgör vilket transportalternativ

Ibland har man högre krav på transport och logistik. Kraven kan gälla till exempel leveransprecision och ledtider men också miljöpåverkan. Olika transportmedel har olika förutsättningar och passar olika krav mer eller mindre. Förutom flyg kan man transportera gods med exempelvis tåg, båt eller lastbil. Just flygtransport passar dig som har medelstora, eller små volymer av gods som ska fraktas längre sträckor. Även om det givetvis går att transportera större volymer eller kortare sträckor med flygplan också. Flygtransport är också ett lämpligt alternativ om man har höga krav på korta ledtider eller att det ska vara hög leveransprecision.

Globala transporter med flyg

Det finns speditörer som har lång och gedigen erfarenhet av flygtransporter. En del speditörer som verkar globalt kan hitta bra alternativ för transporter över hela jorden och det är oftast just globala speditörer som erbjuder flygtransport eftersom det är extra passande för långa sträckor. Att frakta med hjälp av flygplan är onekligen det mest tidseffektiva sättet att transportera varor. Exempelvis har en transport från Asien till Sverige med flyg en ledtid på cirka sex dygn vilket är betydligt snabbare än både tågtransport och sjöfrakt, som annars kan vara lämpliga alternativ vid längre sträckor. 

Ett moment med flygtransport är att fylla i nödvändiga dokument. Skulle de inte vara rätt ifyllda kan det försena leveransen, därför är vårt råd att använda dig av en speditör som erbjuder en portal där du enkelt kan samla alla dokument på ett ställe. Det finns globala speditörer med egna kundportaler som erbjuder digital hantering av just fraktdokument. Det blir både tids- och kostnadseffektivt för dig som behöver frakta ofta och mycket. 

Effektivt med flygtransport

Man kan helt enkelt sammanfatta det med att transport med flygplan är effektivt när du behöver ha ditt gods fraktat snabbt och smidigt över längre sträckor. Det kan också vara kostnadseffektivt om du inte har så stora volymer med gods – men det är också möjligt att använda sig av alternativet vid kortare sträckor eller med stora volymer. 

Nu vet du lite mer om flygtransport och när det är ett bra alternativ. Nu är det bara att hitta en speditör som kan erbjuda både tids– och kostnadseffektiva lösningar för just ditt gods.