världens största investeringsprojekt

Världens största investeringsprojekt

Runt om i världen pågår det investeringsprojekt som är enormt stora och kostar ofantligt mycket pengar. Enligt forskaren Bent Flyvbjerg är det uppskattningsvis 6-9 tusen miljarder dollar som spenderas på dessa megabyggen per år, vilket motsvarar ungefär åtta procent av världens bruttonationalprodukt. Investeringsprojekten kategoriseras i mega, giga- och teraprojekt. Ett megaprojekt kostar mer än en miljard dollar, gigaprojekt kostar 10-100 miljarder dollar och där teraprojekten kostar 1000 miljarder eller mer. Nedan följer några exempel på dessa investeringsprojekt. 

John Strike Fighter-programmet 

Detta projekt är ett utvecklingsprojekt för den amerikanska flottan och flygvapnet som innebär en uppgradering till den nya generationens stridsflygplan. Den nya modellen på stridsflygplan som heter F-35 Lightning II ska ersätta de tidigare stridsflygplanen som har varit använts av den amerikanska flottan och flygvapnet. Detta investeringsprojekt har pågått i ungefär 15 års tid och har blivit betydligt dyrare än vad det kalkylerades till att bli. Bara produktionen av flygplanen kommer att kosta 400 miljarder dollar vilket är dubbla kostnadskalkylen. Hela projektets kostnad kalkyleras att ha kostat ungefär 1500 miljarder dollar gör investeringsprojektet till ett teraprojekt enligt Flyvbjergs kategorisering. 

Nicaraguakanalen 

Ett investeringsprojekt som synliggör skillnaderna på ekonomiska förutsättningar i världen är det planerade bygget av Nicaraguakanalen. År 2013 godkändes en lag av i landet Nicaragua som innebar att telemiljardären från Kina, Wang Jings och hans företag får ett tillstånd att bygga en drygt 27 mil lång kanal genom Nicaragua. Kanalen ska skapa en förbindelse mellan Atlanten och Stilla Havets hamnar i landet och på så sätt förenkla möjligheterna till export och import från landet. Investeringsprojektet beräknas att kosta ungefär 50 miljarder dollar men har blivit uppskjutet på grund av att Wang Jing har förlorat kapital vilket har försvårat byggnationens start. 

Motorvägsnätet i Kina

Kina är världens största land sett till invånarantal och har dessutom en världens största ekonomier vilket innebär att möjligheterna till stora investeringsprojekt är god. Infrastrukturen i Kina har i takt med landets ekonomiska tillväxt utvecklats väldigt snabbt där motorvägsnätet är ett tydligt exempel på detta. Från år 1985 då det fanns 19 000 bilar i Kina är det år 2020 över 200 miljoner som är registrerade och körs i landet. På grund av den massiva ökningen i antalet bilar så har det också funnits ett behov av att bygga ut vägnätet i landet. Från år 1989 till 2011 ökade landets motorvägar från 147 kilometer till över 100 000 kilometer. Detta projekt kommer vid sitt slut att ha kostat minst 240 miljarder dollar. 

Nya städer i Saudiarabien 

I många länder världen över är det inte ovanligt att nya stadsdelar växer fram i enorma byggprojekt som tar en väldigt lång tid. I landet Saudiarabien har de tagit det ett steg längre. Investeringsprojekten runt om i landet innefattar att det ska byggas helt nya städer i öknen. Saudiarabiens befolkning växer och därav har landet beslutat att bygga fyra helt nya städer som från noll ska bli till miljonstäder. Den största av städerna King Abdullah Economic City har fått sitt namn efter den tidigare kungen i landet, Abdullah. King Abdullah Economic City kommer att vara 168 kvadratkilometer och beräknas vara klar år 2035. Staden ska ha två miljoner invånare och prislappen för investeringsprojektet kalkyleras att landa på flera hundra miljarder dollar.