Varför ska jag välja ett integrerat affärssystem?

Vad är egentligen ett integrerat affärssystem? Enkelt beskrivet handlar det om att integrera huvudfunktionerna i en verksamhet till ett enda enhetligt system – i stället för att alla medarbetare arbetar på olika sätt.

Fokusera på kärnan i verksamheten

Att använda sig av ett affärssystem, även kallat ERP, hjälper organisationer att effektivisera arbetet både i tid och kostnad exempelvis genom att automatisera tunga administrativa uppgifter för att man ska kunna fokusera på kärnan i verksamheten och undvika att för mycket tid går åt till just administrativa arbetsuppgifter. 

Växande företag möter ofta stora utmaningar

För många företag är en snabbt växande verksamhet en stor utmaning. Finns det något sätt som man kan undvika alltför stora problem? Att välja ett integrerat affärssystem kan minska de utmaningar växande företag möter, i synnerhet stora internationella företag som har sin verksamhet spridd runt om i världen. 

Några fördelar med att välja ett integrerat affärssystem:

  1. Rätt affärssystem kan ge er konkurrensfördelar tack vare att er verksamhet eller organisation effektiviseras. 
  2. Kostnadseffektiviteten ökar eftersom ni kan automatisera processer och därför få snabbare prognoser och som ett led av det ta snabbare beslut. 
  3. Slipp manuella administrativa arbetsuppgifter och spara tid – tid som ni kan lägga på kärnan i verksamheten. 
  4. Det är ofta flexibelt och skalbart. Oftast kommer integrerade affärssystem med funktionaliteter som gör det lättare att lägga till nya medarbetare och funktioner. Det är dessutom skalbart och kan växa med er som företag. 
  5. Sist men inte minst viktig – säkerheten. Datasäkerheten ökar när ni använder samma gemensamma system över hela organisationen. 

Att hitta rätt affärssystem låter kanske svårare än vad det är. Via experter kan ni få hjälp att hitta lösningar anpassade för just er. Att lämna över implementeringen av ert nya integrerade affärssystem till en expert kan vara fördelaktigt för en snabb och smidig övergång från nuvarande arbetssätt eller affärssystem.