Vad är växtzon – och varför ska jag använda en zonkarta vid odling?

Det är alltid roligt att lyckas med sin odling. Men hur ska man veta vilken typ av buske eller vilket träd som passar bäst hemma hos sig själv? Bor man långt norrut och får en lång och kall vinter kanske vissa växter, buskar eller träd inte överlever vintern? Det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga. Det går givetvis fråga hos en handelsträdgård och de brukar ha mycket med kunskap och lång erfarenhet. Men det finns ett sätt så att du kan göra din research hemma innan du ger dig iväg till en handelsträdgård.

Växtzon och zonkarta – vad är det?  

Har du hört talas om växtzoner och zonkartor? Man kan säga att det är ett geografiskt område som kännetecknas av likartat klimat. Zonkartan innefattar hela världen. I Sverige brukar man använda sig av zonkartan som Riksförbundet Svensk Trädgård har tagit fram – vilket också är den officiella zonkartan i Sverige.

Över 100 års historia

År 1910 publicerades den första zonkartan i Sverige, det var Sveriges Pomologiska Förening som som släppte den med fruktodling som primär verksamhet. Sveriges Pomologiska Förening blev senare ombildat till just Riksförbundet Svensk Trädgård. Sedan dess har den utvecklats och släppts i flera upplagor. Kartan handlar i stort sett om var specifika sorter av vissa växter passar bra att odla. Det ger en överblicksbild och ger dig möjlighet att välja växtlighet efter hur den funkar i klimatet hemma hos just dig. Enkelt sagt kan man säga att kartan hjälper oss att välja plantor efter vad som med störst sannolikhet kommer överleva en vinter i din trädgård. Zonkartan bara gäller egentligen bara träd och buskar, så kallade vedartade växter – och inte exempelvis perenner.

Sverige i åtta delar

I Sverige finns det åtta stycken odlingszoner där nummer ett räknas som varmast. Zonkartan är inte uppdelat efter vilket län eller kommun du bor i, utan för att veta var just din fastighet eller tomt befinner sig behöver man söka efter rätt zon med sin adress. Rent krasst skulle det kunna finnas flera växtzoner i samma trädgård – vilket innebär att man kan odla flera olika slags träd och buskar och ge dem ett fördelaktigt klimat. De enda platserna i Sverige som är undantagna från zonkartan är fjällregionen.