vad är logistik

Vad är logistik och varför är det viktigt?

Logistik och dess betydelse är ett begrepp som det pratas om i många sammanhang, men vad är logistik och vad fyller det för funktion? Logistik handlar om planering, kontrollering och styrning materialflöden i ett företag. I lekmannatermer så innebär det hur varor tas emot och hanteras i ett lager innan de skickas vidare till kunder. Logistiker arbetar med att kunna skapa det effektivaste materialflödet som möjligt till den lägsta möjliga kostnaden. 

Logistik och dess funktion i företag

Företag som arbetar med produkter som skickas till och från kunder är beroende av en välfungerande logistik. Människor runt om i världen blir allt mer frekventa konsumenter i både fysiska butiker och på nätet vilket påverkar omfattningen på de logistiska utmaningarna. Företag arbetar ständigt med att förbättra sina materialflöden till och från kunder för att skära ner på sina kostnader så mycket det går. Det är viktigt för företagen att de ser till helheten i sitt materialflöde och inte försöker optimera enskilda delar i flödesprocessen och på så sätt inte får ett helhetsresultat. 

De vanligaste typerna av logistik 

Det finns två huvudsakliga typer av logistik, transport- och produktionslogistik. Transportlogistik är som namnet avslöjar en transportering av fysiskt gods från punkt A till punkt B. Beroende på sträcka, material och mängd så skiftar transportlogistiken när det gäller fraktmetod. De vanligaste fraktmetoderna är järnväg, flyg, fartyg och lastbilstransport. Produktionslogistik är den delen av logistik som kontrollerar produktionen av materialflöden både internt och externt för företagen. Optimering av produktionslogistik fokuserar mestadels på att effektivisera produktionsprocessen av material, minska på kostnader så mycket som möjligt och maximera kapaciteten av produktionens helhet. 

Tredjepartslogistik 

Handel via nätet har växt i en väldigt snabb takt de senaste åren vilket har ställt än mer krav på de logistiska aspekterna för de som har en e-handel. För att klara av de logistiska utmaningarna man ställs inför som ett företag är det allt vanligare att man anlitar en tredje part som arbetar enbart med logistik. De logistikföretag som anlitas som ett tredjepartsföretag är experter inom sitt område och kan tillmötesgå de logistiska utmaningar som ställs på en e-handel. Tredjepartslogistiken är vanligt förekommande i produktionslogistik i form av expertkonsulter inom lageroptimering. Transportlogistiken är den typ av logistik där i stort sett alla företag oavsett storlek använder sig av en tredje part. DHL, Postnord, Schenker och Bring är några av de stora aktörerna i Sverige som sköter transportlogistik som tredje part.