Vad är ett ekonomisystem och när behöver jag det?

Med ett ekonomisystem kan företag hantera och automatisera processer på ekonomiavdelningen. Exempelvis orderhantering, fakturering, bokföring och andra specifika funktioner. Rätt ekonomisystem skapar struktur och förenklar ekonomiprocesser inom verksamheten. Är ni i behov av att byta ekonomisystem? Läs igenom våra tips så får ni mer koll när ni ska välja ett nytt. 

Få en överblick – byt ekonomisystem

Vad är anledningen till ert byte? Det är viktigt att ni gått igenom behov, förutsättningar och motiv för ett eventuellt byte. Rimliga anledningar skulle kunna vara att er tillväxt har ökat och att ni helt enkelt har växt ur ert befintliga ekonomisystem. 

Det är A och O att skapa sig en bild över sitt befintliga ekonomisystem, då har ni bättre koll på vad ni är ute efter – och vad ni inte är ute efter – när det gäller ert nya system. Vad är företagets mål? Har ert framtida ekonomisystem de egenskaper och funktionaliteter som ni behöver? Rätt ekonomisystem kan ge er konkurrensfördelar eftersom ni både effektiviserar i tid och kostnad. 

Förändringar skapar utmaningar

När ni byter ett system inom organisationen kommer ni inte ifrån att det är en process som ni måste gå igenom. Det kommer att krävas arbete och rutiner kommer att förändras, både inom ledningsgruppen men ni kommer behöva förankra det nya systemet även bland andra medarbetare. 

Identifiera flaskhalsar tidigt i processen. Detta minskar risken för att ni stöter på hinder senare i processen. Beroende på vilken bransch ni är verksamma inom ser utmaningarna ni står inför olika ut. Med tidig upptäckt av hinder kan arbetsprocessen flyta parallellt med att ni identifierar framtida utmaningar. 

Effektiviserar arbetsprocesser

Att välja ett ekonomisystem som är skräddarsytt för just er är vår rekommendation. Sammanfattningsvis kan man säga att med rätt ekonomisystem effektiviserar ni organisationen eftersom ni automatiserar ekonomihantering. Manuell order- och fakturahantering försvinner och ni kan frigöra utrymme och fokusera på kärnan i er verksamhet. 

Det kan vara svårt att vet var man hittar ett passande ekonomisystem. Ta hjälp av experter – och hitta ett skalbart ekonomisystem som kan anpassas efter era behov och förutsättningar.