ai

Vad är AI och vad används det till?

Artificiell intelligens eller AI som det brukar förkortas till är ett fenomen som benämns i många olika sammanhang när det pratas om framtidsplaner, men vad är AI? Artificiell intelligens är ett samlingsnamn för datasystem med möjligheten att uttrycka människoliknande drag. Maskiner och system kan tänka, resonera, uppfatta och lära sig saker på liknande sätt som människor gör. Vi ska nu förklara varför AI är en av de mest använda uppfinningarna inom produkt och tjänstemarknader i dagens samhälle. 

Inom vilka användningsområden används AI?

I takt med att digitala redskap har tagit en större plats i vårt samhälle har AI också sakta men säkert börjat bli en del av vår vardag men vad är AI:s funktioner för oss i samhället? Ett exempel på AI som nästintill alla med en smartmobil har stött på är röststyrningsfunktion. Genom att ställa en förfrågan eller beskriva sitt problem uppfattar smartmobilen vad vi behöver hjälp med och utför därefter en handling eller ge lösningsförslag till oss. Denna typ av artificiell intelligens är assisterad intelligens vilket är en av de fyra nivåerna som finns för AI. Assisterad intelligens är den vanligaste typen av AI i vår vardagen där förutom röststyrning, marknadsföring, webbsökningar, automatiska översättningar och smarta hem är några exempel på AI i vår vardag. De övriga tre nivåerna som AI kategoriseras in i är automatiserad intelligens, förhöjd intelligens och autonom intelligens. Dessa tre nivåer används inom mer avancerade områden där några exempel är självkörande bilar, robotar och bildanalysverktyg. 

AI och dess utvecklingspotential

Möjligheterna som tillkommit med AI är många och AI kommer fortsätta utvecklas och påverka den globala ekonomin ur flertalet aspekter. Några av de användningsområden som AI beräknas göra störst nytta och bidra till branschutvecklingen är hälso- och sjukvård, fordon och transportindustrin. Genom att använda alla fyra nivåer av AI i dessa områden ska AI kostnadseffektivisera och förbättra användarupplevelsen för företag och kunder som verkar och konsumerar i dessa branscher. Enligt forskare kommer AI påverka den globala ekonomin på ett signifikativt sätt. Uppskattningsvis kommer ungefär 45 procent av alla ekonomiska vinsterna runt om i världen år 2030 att komma ifrån produktförbättringar. Förbättringarna innefattar en konsumentanpassad köp och användarupplevelse av produkter och tjänster som inhandlas. Några exempel på siffror som blivit framtagna gällande AI:s ekonomiska påverkan är BNP-ökningen med 26% i Kina och 14,5% i Nordamerika. Dessa siffror innebär en ökning på 10,7 biljoner amerikanska dollar som kommer kunna härledas till AI och dess utveckling vilket motsvarar 70% av den globala ekonomin.