sveriges utrikeshandel

Sveriges utrikeshandel: En sammanfattning

Utrikeshandel är all form av handel som sker mellan olika länders gränser, det vill säga att både import och export till och från Sverige är en del av Sveriges utrikeshandel. För att följa med i den globala ekonomiska utvecklingen är det omöjligt att vara en självförsörjande ekonomi. På grund av den växande globala handelsmarknaden blir den internationella handeln en viktig del i alla länders ekonomiska utveckling. Vi ska övergripande kartlägga den svenska utrikeshandeln genom historien och i dagsläget. 

Sveriges utrikeshandel genom historien

Industrialiseringen som under 1800-talet blev etablerad i västvärlden var det som skapade en tydlig ökning för utrikeshandeln mellan olika länder. Sveriges utrikeshandel tog fart rejält under mitten på 1800-talet då både import och export av olika varor blev en del av den svenska ekonomin. Naturtillgångarna i Sverige blev landets största del av export där havre, trä och järn var några av de mest efterfrågade exportvarorna. Järnet från Sverige användes till största del under 1800-talet till att bygga upp järnvägar runt om i Europa. Varorna som Sverige importerade som mest under denna tiden var bland annat vete och bomullstyger. 

Under 1900-talet där krigstiderna var en stor del av 1900-talets första hälft fortsatte järnet vara en stor del av Sveriges utrikeshandel och export. Järnet användes dock under denna tid till framförallt vapen där Sverige var en av de största exportörerna till de krigförande länderna. Sverige har sedan 1900-talets början varit en stor exportör av olika beståndsdelar av vapen till flera krigförande länder vilket har kritiserats av många. 

Svensk utrikeshandel i dagsläget

I dagsläget är järnmalm fortfarande en stor del av Sveriges utrikeshandel i form av export, däremot är det inte längre den vara som Sverige exporterar mest av. Den exportvara som är den största i Sverige i dagsläget är transportmedel som framförallt består av last- och personbilar. Utöver transportmedel är andra typer av maskiner, läkemedel och stål några av de varor som Sverige exporterar mest av. De varor som Sverige importerar mest av är vägfordon, mineraloljor och kläder. 

Sverige gick med i EU år 1995 vilket har förändrat svensk utrikeshandel på ett markant sätt. En av de största fördelarna med att vara med i EU är de fördelaktiga möjligheterna till utrikeshandel för både import och export. I dagsläget exporterar Sverige 70% av sina exportvaror till EU:s inre marknad och importerar ungefär 84% av sina importvaror från EU-länder. Det som förenklar utrikeshandeln mellan EU-länderna är att de omfattas av principen fri rörlighet vilket gör möjligheterna till import och export betydligt lättare. EU-ländernas handel är betydande ur ett globalt perspektiv och står för cirka 20% av all internationell handel.