Ska du frakta gods? Välj båtfrakt för en grönare värld

Idag är det mer regel än undantag att frakta varor och gods globalt. Men kraven på att anpassa sig och bidra till ett mindre klimatavtryck blir större från både kunder, producenter och från politikernas håll. 

Båtfrakt ger mindre klimatavtryck

När man ska frakta gods världen över finns det flera olika transportalternativ att välja mellan. Det finns speditörer som erbjuder båtfrakt, flygfrakt, lastbilstransport och tågfrakt. Vilket alternativ som är lämpligast beror på olika aspekter och förutsättningar. De aspekter som blir allt vanligare, och viktigare, att tänka på är således miljöaspekterna och hur vi kan fortsätta att frakta gods över hela världen på ett så hållbart sätt som möjligt. 

Båtfrakt lämpligt vid stora volymer

Att frakta sitt gods med hjälp av båtfrakt är oftast det minst tidseffektiva alternativet men ur hållbarhetssynpunkt är det ett bättre alternativ än exempelvis flygfrakt. Givetvis kan tågfrakt vara ett annat mer miljövänligt alternativ men är mer begränsat än vad båtfrakt är. Och har du stora volymer som ska fraktas är även då båtfrakt att föredra. 

Att använda sig av båtfrakt är också det mest kostnadseffektiva alternativet. Framförallt vid stora volymer, det finns dock två olika alternativ när du har valt båtfrakt som transportsätt. Dessa kallas för FCL (Full Container Load) och LCL (Less than container load) och är, som det låter, antingen bokning av en hel container eller del av container. Alternativen ger således större möjlighet att faktiskt välja båtfrakt även vid mindre volymer. 

Billigt och miljövänligt

Sammanfattningsvis kan man se det som att båtfrakt är billigt, mest miljövänligt men tar längst tid. Har du dessutom förutsägbara transportflöden är båtfrakt det optimala transportalternativet. Ponera att man ska transportera gods från Kina till Sverige – då kan man räkna med att det tar ungefär en och en halv månad dörr till dörr. CO2-utsläppet för en transport med båt från Kina till Sverige landar i ungefär 10 gram per fraktat kilogram gods.

Att tänka på – och agera för – en hållbar miljö är att ta ansvar för vad vi lämnar efter oss till kommande generationer. 

Hitta en speditör som erbjuder båtfrakt

Vill du hitta en speditör som verkar för en hållbar framtid men samtidigt erbjuder de mest kostnads- och tidseffektiva transportsätten? Att använda en sökmotor och leta upp en speditör som passar ens önskemål och förutsättningar går relativt snabbt.