montering-av-garageport

Måttbeställda och motordrivna garageportar – Bra att veta

Högkvalitativa garageportar till ditt garage är alltid en fördelaktig lösning som förenklar livet. Vad är det då som kännetecknar en port till ditt garage som håller hög kvalitet? Vilka fördelar finns det med att ha en motordriven garageport? Är det möjligt att måttbeställa en garageport? I den här texten ger vi svar på frågorna och skriver om andra tips och delar med oss av nyttig information.

Motordrivna garageportar som håller måttet

Vad är det som kännetecknar en högkvalitativ garageport? Avgörande faktorer som påverkar kvaliteten är säkerheten, inbrottsäkerheten och CE-märkning. Nedan går vi in mer på djupet och besvarar skriver om faktorer som påverkar en ports kvalitet och funktionalitet.

Säkerhetsfunktioner

Garageportens öppningsfunktion kan utgöra en stor säkerhetsrisk för både vuxna och barn. Av den anledningen är det mycket viktigt att säkert att välja en garageport som är utrustad med en motor. Denna motorn hjälper dig att öppna och stänga porten med ett enkelt knapptryck. Med en motordriven port garanteras ett säkert användande för alla. När du köper en garageport kan du välja till ett fingerklämsskydd som fungerar som en extra säkerhetsåtgärd för att undvika olyckor. När du köper en garageport, se till att välja till de säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga. Om man har barn i hushållet kan det vara extra viktigt att välja fingerklämsskydd. Säkerhetsaspekten är en direkt avgörande faktor som påverkar kvaliteten. Se därför alltid till att välja en garageport med hög säkerhet!

Inbrottssäkerhet

En garageport är till för att skydda de föremål som förvaras i själva garaget. Att ha en inbrottssäker port är en viktig faktor för att du inte ska få dina värdefulla föremål stulna. De flesta garageportarna är idag utrustade med en säkerhetsfunktion som ser till att porten låser sig själv om du skulle glömma att själv låsa den. Att kunna lämna sitt hem och inte behöva oroa sig för att glömma låsa porten är en bekväm lösning.

CE-märkt port

Vid val av garageport är det av stor vikt att du väljer en CE-märkt port. Varför kan du fråga dig? En CE-märkt port är nämligen standard för att uppfylla grundläggande hälsokrav, miljökrav och säkerhetskrav som finns inom EU. En CE-märkt garageport är alltid utrustad med fingerklämsskydd, fallskydd och ingreppsskydd.

Måttbeställd garageport

Går det att måttbeställa sin port? Det enkla svaret är ja, men det finns en del att tänka på. Noggrann planering är viktigt för att porten som du beställer ska passa. Ingen vill beställa en garageport och sedan märka att den är för liten eller stor. Om du är osäker kan du alltid kontakta en garageportsleverantör och be om råd eller söka dig till informationen på nätet.