logistikutbildning

Logistikutbildning: En förberedande guide

Vill du gå en logistikutbildning? Det är ett populärt ämne som går att studera på högskolor, yrkeshögskolor och universitet. Men vad är logistik och vad betyder det egentligen? Kortfattat innebär logistik planering, utförande och styrning av flöden. När man pratar om logistik i folkmun handlar det oftast om hur varor ska tas emot och hanteras i ett lager innan de väl skickas ut till kunder.

Vad gör en logistiker?

När du arbetar som logistiker styr du flödet av material, information och betalningar inom en rad olika branscher. Inom området logistik finns flera olika yrkestitlar och några av de vanligaste är; transportplanerare, informationslogistiker, inköpare och produktionsplanerare. I takt med att kraven ökar på att effektivisera samhället alltmer får logistiken en viktig betydelse. Idag är det vanligt att logistikchefen sitter i företagets ledningsgrupp. Några av de vanligaste arbetsgivarna inom logistik är tillverkningsföretag inom industri, tjänsteföretag, transportföretag och även IT-företag. Att e-handeln ökar kraftigt innebär det en större efterfrågan på personer inom logistik.

För att bli logistiker finns det flera olika utbildningsvägar att gå. I Sverige erbjuder flera högskolor och universitet utbildningar inom logistik där den vanligaste är ett treårigt kandidatprogram men också fyraåriga ekonom- och ingenjörsprogram med inriktning mot logistik. En annan utbildningsväg är att läsa logistik på Yrkeshögskola som oftast är upp till två år långa.

Hur mycket tjänar en logistiker?

Marknadslönen för logistiker 2021 är enligt statistik från Unionen mellan 34.000 och 46.000 kronor per månad. Vad man tjänar som logistiker beror på flera olika faktorer. Några av de mest avgörande faktorerna för hur mycket en logistiker tjänar är;

 1. Typ av organisation
 2. Privat eller offentlig sektor
 3. Konsultverksamhet eller industriföretag
 4. Vart i landet du jobbar
 5. Tidigare erfarenheter
 6. Din nuvarande position i företaget eller organisationen

Vilka jobb utför en logistiker?

Logistiker är ett samlingsbegrepp för en rad olika mer nischade områden som en logistiker arbetar mer. Idag finns de i alla typer av organisationer, företag och branscher. Gemensamt för logistiker inom olika områden är att på ett eller annat vis optimera och effektivisera verksamheten. Nedan listar vi mer nischade områden för en logistiker.

Informationslogistiker

Informationslogistiker är ett relativt nytt yrke som bara blir mer och mer populärt. Utan korrekt hantering av information står hela verksamheten still. Med korrekt hantering av information menas bra, säker och effektiv hantering av information. Ett IT-system ser till att underlätta för verksamheten men eftersom informationen ändå i slutändan hanteras av människor måste det göras på korrekt sätt. Det är här en informationslogistiker kommer in i bilden. Personer inom informationslogistik har kunskap och förmåga att se helheten. De kan kombinera tekniska lösningar, metoder, ledarskap, planering, logistik, ekonomi, företagskulturer, regelverk och affärsutveckling.

Inköpare

En inköpare ser till att säkra försörjningen av varor och tjänster från olika leverantörer. Inköpare ansvarar i helhet för valet av leverantör och sköter kundkontakten med befintliga leverantörer och söker efter nya. En inköpare granskar både nya och befintliga leverantörer som bedöms utifrån kraven på kvalitet, pris och leveransprecision.

Transportplanerare

En transportplanerares primära arbetsuppgift är att planera och styra materialflödet mellan olika företag. En transportplanerare som arbetare inom tillverkande eller säljande företag ansvarar för att varor som tillverkas eller säljs transporteras effektivt. Med effektivitet menas kvalitet, pris och leveransprecision.

Produktionsplanerare

Produktionsplanerare ansvarar för huvudplaneringen mot företagets uppsatta och fastställda mål. Genom en lyckad planläggning av produktionen effektiviserar man en rad processer inom verksamheten, både lång- och kortsiktigt. Som produktionsplanerare är du en länk mellan marknadsavdelningen och produktionen.

Hitta rätt logistikutbildning

För att bli logistiker finns det flera olika vägar att gå men samtliga kräver minst 2 års utbildning beroende på utbildningsväg. Nedan listar vi olika utbildningar för dig som vill bli logistiker.

 • Kandidatprogram, 3 år (180 högskolepoäng)
 • Civilekonomprogrammet, 4 år (240 högskolepoäng)
 • Högskoleingenjörsprogrammet, 3 år (180 högskolepoäng)
 • Civilingenjörsprogrammet, 5 år (300 högskolepoäng)
 • Yrkeshögskola, upp till 2 år

Känner du dig inte helt klar efter dina studier kan du alltid läsa till en magisterexamen (1 extra år) eller magisterexamen (2 extra år). Om du vill forska inom området finns licentiatexamen eller doktorsexamen som omfattar 2 respektive 4 år.

Skolor som erbjuder logistikutbildningar

Nedan listar vi städer vars skolor erbjuder rena logistikutbildningar (alltså inte civilekonom- och ingenjörsutbildningar som riktar in sig på mer än bara logistik):

 • Borås
 • Gävle
 • Jönköping
 • Skövde
 • Malmö
 • Södertörns högskola
 • Universiteten i Göteborg
 • Linköping
 • Lund
 • Stockholm

Önskar du veta mer om utbildningarna? Klicka dig in på respektive högskolas eller universitets hemsida och läs mer. Du hittar även mer nyttig information på www.studera.nu eller på www.yrkeshogskolan.se.

Behörighet för logistikutbildning

För att läsa logistik krävs grundläggande behörighet (detta gäller samtliga högskoleutbildningar). Grundläggande behörighet är; minst 2250 gymnasiepoäng, Engelska A/Engelska 5 (eller högre nivå), Matematik A/Matematik 1 (eller högre nivå), Svenska A/Svenska 1 och Svenska B/Svenska 2.

Kom dock ihåg att områdesbehörighet kan variera mellan 4 och 9 beroende på högskola, program och antal sökande. Ni hittar med information om behörighet på studera.nu.