Logistiklösningar

Logistiklösningar: Populära transportalternativ

I takt med globaliseringen och ökad konsumtion är det idag mycket vanligt att man transporterar gods från olika länder. Det huvudsakliga syftet med transportlogistik är att förflytta fysiska gods från punkt A till punkt B. Det finns idag många olika transportsätt men de vanligaste är lastbilstransport, tågtransport, sjöfrakt och flygfrakt. Nedan djupdyker vi i de olika transportsätten för att förenkla ditt val av transportlösningar.

Populära logistiklösningar

Nedan listar vi de populäraste logistiklösningarna som finns på marknaden. Varje logistiklösning har sina egna unika fördelar och är anpassade för olika behov.

Tågtransport

Tågtransport är ett populärt alternativ för att transportera gods i olika former. Ett godståg består utav en större grupp godsvagnar som alla dras med hjälp av ett lok. Tåg kan i stort sett frakta allt såsom med effektivitet. Oftast kombineras tågtransport med andra transportlösningar, exempelvis att man först fraktar med båt och sedermera med tåg. 

Att frakta med tåg är fördelaktigt på många olika plan. På ett godståg kan man få plats med mycket vilket gör det till en ekonomiskt lämplig transportlösning. En annan fördel är att tåg sällan blir försenade på grund av att det sällan uppstår hinder på vägen.

Sjöfrakt

Sjöfrakt

Sjöfrakt utgör den vanligaste formen av globala transporter och är det billigaste alternativet. Sjöfrakt innebär att frakten och transporten av varor sker på ett fartyg eller båt på vatten. Gods som transporteras med hjälp av båt eller fartyg är lastat i containers. Det finns flera fördelar med sjöfrakt, som tidigare nämnt är sjöfrakt det billigaste alternativet. Andra fördelar är att det är fullt möjligt att transportera gods i större volymer samt transport av mycket tung last. Idag finns möjligheten att transportera med sjö från världens alla hörn.

Inom sjöfrakt finns det två viktiga begrepp inom sjöfraktssätt att känna till och dessa två är LCL (Less than container load) och FCL (full container load). LCL är en variant att frakta ett mindre parti av gods vilket inte gör det dyrt att frakta. Anledningen är att olika kunders varor delar container. FCL är ett sjöfraktssätt att transportera större volymer av varor. Som kund får du en container avsedd för enbart dina varor. Detta alternativ är aktuellt om du vill frakta större volymer av varor.

Flygfrakt

Flygfrakt

Precis som namnet antyder är flygfrakt ett transportalternativ där varor fraktas med hjälp av ett flygplan. Idag är transportbranschen i stort behov av flygtransporter av flera anledningar. Är ett företag i behov av exempelvis komponenter från en annan världsdel kan dessa varor snabbt fraktas från punkt A till punkt B. Flygfrakt är utan tvekan den snabbaste transportlösningen men kan vara något dyrt. Det är dock viktigt att komma ihåg att i vissa scenarion så får det kosta vad det kostar. När det kommer till att transportera känsligt gods så är flygfrakt det säkraste alternativet. En annan fördel är att man kan frakta biologiska varor och när de anländer är varorna fortfarande färska.

Lastbilstransport

Lastbilstransport

Att frakta med lastbil är ett populärt alternativ, framförallt i länder med bra infrastruktur. Att använda sig av lastbilstransport för att frakta är smidigt och kostnadseffektivt. Inom segmentet lastbilstransport finns det två kategorier och dessa två är åkeritrafik och firmabilstrafik. En firmabil kör enbart för ett företag och används oftast för kortare sträckor. Åkerifirmor kan köra långa sträckor och kräver mer grundlig planering.

När lastbilar används som en transportlösning finns det ett antal fördelar. Några av fördelarna är:

  • Godset kan transporteras fram till din dörr.
  • Det går att transportera varor i en kontrollerad miljö, dvs både i kyla eller värme.
  • Lastbilsfrakt är mycket kostnadseffektivt
  • Lastbilsfrakt kan användas till vilka varor som helst – oavsett storlek.