elbilsladdning-offentlig-miljo

Laddstolpar för offentliga miljöer – elbilsladdning för alla!

Trots att utbudet av laddstolpar för offentliga miljöer växer sig allt starkare står vi inför stora utmaningar att utveckla infrastrukturen kring elbilsladdning ännu mer. Redan år 2030 beräknas 2,5 miljoner av alla bilar i Sverige att vara elektrifierade – en transformation som mynnar ut i en ökad efterfrågan på laddstationslösningar i offentliga miljöer. Vill ni visa vägen mot en klimatsmart värld? Ta steget och investera i laddstolpar för offentliga miljöer.

Elbilsladdning i offentliga miljöer – idag och i framtiden

Idag satsar framtidsorienterade kommuner, landsting och andra offentliga aktörer stort för att möta medborgarnas efterfrågan på laddstolpar runt om i landet. Genom att öppna upp till möjligheten att ladda sin elbil på parkeringsplatser, i garage och andra offentliga miljöer utvecklar ni den publika elbilsladdningen samtidigt som ni gör en insats för en hållbar framtid. Med smart planering kring tillväxt finns det dessutom stora möjligheter att utöka med fler laddstolpar i takt med att efterfrågan ökar – en lönsam investering idag och i framtiden.

Laddstolpar – en smart investering

Vill ni bidra till att Sverige uppnår sitt miljömål – ett fossilfritt samhälle? En stark miljöprofil gör offentliga aktörer attraktiva för medborgare och näringsliv, vilket i sin tur gynnar alla. Genom att bygga upp en hållbar infrastruktur med laddstolpar visar ni upp höga klimatambitioner som är tilltalande i omvärldens ögon. En smart investering för er själva, samhället i helhet och vår gemensamma framtid!

Administrera publik elbilsladdning

Har ni bestämt er för att visa vägen mot en klimatsmart värld? Utöver installationen av laddstolpar behöver ni även planera inför hantering av distribution och administration. Idag erbjuder många leverantörer system med enkel lokalisering och debitering. Genom att välja en leverantör med offentliga miljöer som spets kan ni erbjuda system som gör det smidigt för användaren att hitta en parkeringsplats, välja betalningsalternativ och ladda bilen på bästa tänkbara sätt – samtidigt som ni gör det enkelt för er själva.

4 fördelar med laddstolpar i offentliga miljöer

Vi listar fyra fördelar med installationens fördelar! 

  • Skapar en hållbar infrastruktur – öppnar upp till möjligheten att ladda sin elbil på parkeringsplatser, i garage och andra offentliga miljöer.
  • Möter medborgarnas efterfrågan på publik elbilsladdning – år 2030 beräknas 2,5 miljoner av alla bilar i Sverige att vara elektrifierade.
  • Stärker er hållbarhetsprofil – höga klimatambitioner gör offentliga aktörer attraktiva för medborgare och näringsliv.
  • Enkel administration – system som gör det smidigt för användaren att hitta en parkeringsplats, välja betalningsalternativ och ladda bilen på bästa tänkbara sätt.