Grön Laddning

Laddstolpar för företag – bli en mer attraktiv arbetsplats

Allt fler företag installerar laddstolpar för att generera affärsmässiga värden. I takt med de elektrifierade bilarnas framfart ökar efterfrågan på laddstationslösningar – en efterfrågan som företag kan möta genom att installera laddstolpar för att stärka sin position som arbetsgivare, men även som partner. Läs vidare och ta reda på allt ni behöver veta om laddstolpar för företag!

Elbilsladdning på arbetsplatsen – idag och i framtiden

Infrastrukturen kring elbilsladdning växer sig allt starkare – i hemmet, på arbetsplatsen, i bostadsföreningar och på offentliga platser runt om i landet. I denna transformation kan företag ta täten för att stärka sin position på marknaden. Fördelarna med laddstolpar för företag är många, men innan ni investerar i elbilsladdning för anställda och kunder kan det vara klokt att tänka ett steg längre – hur många laddplatser behövs inom ett par år? Idag väljer allt fler elbil eller laddhybrid, inte minst på grund av de generösa subventionerna för tjänstebilar. En trend som växer sig starkare och som är här för att stanna. Med en smart planerad infrastruktur för elbilsladdning på arbetsplatsen gör ni en lönsam investering även för framtiden.

Konkurrenskraft med laddstolpar

Dagens konkurrenskraftiga näringslivsklimat utmanar företag på många plan. Att erbjuda en god helhetsupplevelse för att behålla sin position på marknaden blir därmed allt viktigare. Genom att installera laddstolpar på arbetsplatsen kan företag möta behovet av elbilsladdning och skapa värde för såväl anställda som kunder. Med smarta val stärks dessutom företagets hållbarhetsprofil – en vital faktor för att fortsatt stå stark som en attraktiv arbetsgivare och partner. En investering i ett laddsystem signalerar att företaget är framtidsorienterat samtidigt som ni gör en ekonomisk vinning när fastighetens värde ökar tack vare installationen.

Administrera företagets laddstationer

Utöver installationen behöver ni även planera inför hantering av distribution, administration och fakturering. Idag erbjuder många leverantörer styrsystem där ni som företag enkelt kan övervaka, balansera och fördela ström mellan olika laddstolpar. Det finns stora möjligheter att administrera systemet själva, men också att låta en partner till den leverantör ni väljer att sköta arbetet åt er. Att lämna över allt från support till fakturering är ett populärt alternativ för många företag. På så vis kan ni fokusera på det ni är bäst på!

4 fördelar med laddstolpar på företaget

Vi listar fyra fördelar med installationens fördelar! 

  • Skapar mervärde för anställda och kunder – möt behovet av elbilsladdning för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och partner.
  • Stärker företagets hållbarhetsprofil – signalera att ni är ett framtidsorienterat företag som gör smarta val för en hållbar framtid.
  • Lönsam investering – öka värdet på fastigheten med en skalbar installation av laddstolpar.
  • Enkel administration – övervaka, balansera och fördela ström via ett smidigt styrsystem.