laddboxar-foretag-elbilar

Laddboxar för företag – ladda bilen under arbetsdagen

Går ni i tankar på att installera laddboxarföretaget? Idag är elbilsladdning något som förväntas på en modern arbetsplats. Att som företag erbjuda anställda, kunder och besökare möjligheten att ladda med el genererar affärsmässiga värden samtidigt som ni gör en insats för en grönare framtid. Vi förklarar varför ni som företag bör erbjuda elbilsladdning under arbetsdagen.

Laddboxar på företaget  – idag och i framtiden

Framtidens transporter är eldrivna. Att som företag påskynda omställningen skapar förutsättningar och vinning på många plan, vi listar några!

Klimatsmart företagskultur

Allt fler företag följer med i transformationen mot en fossilfri värld. Genom att installera laddboxar för företag, bygger ni som företag upp en stark hållbarhetsprofil som är tilltalande för omvärlden, vilket i sin tur genererar affärsmässiga värden där ni som arbetsgivare och partner blir ett attraktivt företag att arbeta på och samarbeta med. Att i takt med de elektrifierade bilarnas framfart möta behovet av elbilsladdning skapar mervärde för anställda, kunder och besökare. Sist men inte minst uppmuntrar ni omvärlden att ställa om, vilket mynnar ut i goda insatser för vår gemensamma planet.

Snabb, säker och lönsam laddning

Har ni bestämt er för att investera i en laddstationslösning på företaget? Se över hur många anställda, kunder och besökare som kör en elbil och besluta er om hur många parkeringsplatser som behöver elektrifieras. Att planera för tillväxt är viktigt redan vid installationen av företagets första laddboxar, för att lösningen på sikt ska vara smidig att utöka med fler laddplatser i takt med att efterfrågan ökar. Oavsett om ni väljer att installera 10 eller 100 laddpunkter öppnar dagens laddboxar upp till snabb och säker laddning – något som uppskattas och skapar trygghet hos anställda, kunder och besökare.

Investeringsstöd för laddboxar

Har ni koll på att ni kan spara upp till 15 000 kronor per laddpunkt vid en installation på företaget? Med det nya investeringsstödet 2021 kan ni som företag få upp till 50 procent av kostnaderna bidragsberättigade, med ett maxtak på 15 000 kronor per laddpunkt. Ta chansen och installera laddboxar med halva kostnaden subventionerad – ett lönsamt tillfälle att investera i företaget och vår gemensamma framtid!

Laddboxar för företag – 4 fördelar

Vid det här laget har du säkert koll på att fördelarna med att installera laddboxar på företaget är många – vi sammanfattar i fyra steg.

  • Skapar en stark hållbarhetsprofil som attraherar engagerade anställda och köpstarka kunder.
  • Influerar omvärlden till att följa med i transformationen mot en fossilfri värld.
  • Genererar säker, snabb och lönsam laddning för företaget, anställda, kunder och besökare.
  • Installeras med ett investeringsstöd på 50 procent, upp till 15 000 kronor per laddpunkt.