laddbox och elmoped vid bostadrätt

Laddboxar för bostadsrätter – vilka fördelar finns det?

Att installera laddboxar i bostadsrättsföreningen är en hållbar framtidsinvestering. Idag väljer allt fler att köra elektriskt och att ladda med el – en transformation som ställer höga krav på lättillgänglig elbilsladdning. Genom att installera laddstationer i anslutning till er bostadsrättsförening kan ni möta behovet och visa vägen mot ett klimatsmart samhälle – med en rad olika fördelar som följd. Vi förklarar varför laddboxar i bostadsrättsföreningen är en vinnande väg att gå!

Konkurrenskraft med laddboxar i er BRF

Fördelarna med en laddstationslösning i bostadsrättsföreningen är många. Att erbjuda snabb och säker laddning är en lönsam investering, inte minst tack vare IMD och den ökade attraktiviteten som följer med att göra klimatsmarta val för vår planet.

Snabb och säker laddning

En laddstation är ett måste för att ladda säkert. Till skillnad från vanliga vägguttag som generellt inte är optimerade för att ladda med hög effekt är laddstationen specifikt framtagen för laddning av elbilar och laddhybrider. Genom att installera en laddbox undviker ni en rad olika säkerhetsrisker samtidigt som de boende kan ladda elbilen betydligt snabbare – något som skapar trygghet i föreningen och som öppnar upp till att de boende alltid kan starta dagen med fulladdade batterier.

Gemensamt elnät

Att som bostadsförening nyttja ett gemensamt elnät med individuell mätning och debitering är en lönsam investering – för varje individuell bostad och för er som föreningen i helhet. Genom att installera ett IMD-system och låta individuella elmätare övergå till ett undermätningssystem kan ni göra stora besparingar varje år. Systemet som mäter varje lägenhets förbrukning gör att de boende endast behöver betala för sin egen el – till en lägre kostnad än tidigare. Är ni nyfikna på hur stora besparingar ni skulle kunna göra med ett IMD-system? På dagens växande marknad finns det en rad olika leverantörer som hjälper er genom hela processen – från installerade laddboxar till drift av ert nya elnät.

Stark hållbarhetsprofil

I takt med elbilens framfart har laddboxar äntrat marknaden och blivit en naturlig del av vår vardagsmiljö. Att som förening stå stark med ett kvalitativt utbud av elbilsladdning kan vara en avgörande faktor vid en bostadsaffär. Genom att installera laddboxar blir ni en attraktiv förening med många potentiella lägenhetsköpare, vilket i sin tur höjer värdet på bostadsrätterna. En värdefull investering – för alla!

Möt framtiden med elbilsladdning

Hur många i er bostadsrättsförening äger en elektrifierad bil eller har planer på att skaffa sig en? Att planera för tillväxt är ett viktigt moment för att lyckas med ert laddprojekt – idag och i framtiden. Först och främst behöver ni analysera behovet av elbilsladdning för att ta reda på hur många laddboxar ni behöver installera i er bostadsrättsförening. Rådgör med er leverantör för hur ni på bästa sätt kan bygga upp en infrastruktur som på sikt gör det enkelt att utöka med fler laddboxar i takt med att efterfrågan ökar. Med en skalbar laddstationslösning gör ni en hållbar investering för de boende, föreningen som helhet och vår gemensamma framtid.