Nya järnvägar i Sverige

Nya järnvägar i Sverige – En stor statlig satsning

En fungerande infrastruktur är en fundamental stöttepelare i ett modernt samhällsbygge. Redan i maj 2018 fattade regeringen beslut om en nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen, planperioden gäller från 2018 fram till 2029. Regeringen satsar mycket på omställningen till ett fossilfritt välfärdsland vilket ger många goda förutsättningar inom logistik och transport och att växa, leva och utvecklas som samhälle.

Nya järnvägar i Sverige är en stor satsning

Järnvägarna runt om vårt land står inför stora förändringar de kommande åren. Sveriges nya strategi för järnvägarna handlar om att hantera ett ökat resande och se till att fler människor och mer gods kan förflytta sig punktligt, tillförlitligt och klimatsmart. Från och med i år och fram till 2023 är satsningen på järnvägsunderhållet extra intensivt när rälsen slits. Kontaktledningar och signalsystem kommer fortsätta att rustas upp fast i en raskare takt. Mer pengar kommer investeras i att byta ut gamla delar istället för att reparera befintliga järnvägssystem och komponenter. Målet med detta är att vi som land får en mer pålitlig järnväg och att fler tåg kommer i tid. Detta för att maximera effekten av logistikhantering och samtidigt ge resenärer ett bekvämare och mer klimatsmart transportalternativ. Nya järnvägar i Sverige är minst sagt en enormt stor satsning som kategoriseras som ett megaprojekt, dvs ett projekt värt över minst 1 miljard SEK.

Digitalisering och modernisering av den svenska järnvägen

Det är många instanser i samhället som genomgår en digitaliseringsfas och det är inte annorlunda för den svenska järnvägen. Uppkoppling i realtid och ett nytt europeiskt signalsystem kommer att ersätta dagens föråldrade system. Detta gör det enklare att leda tågen och underhålla järnvägen vid behov. Med en optimerad järnväg blir mer kostnadseffektivt att exempelvis utföra eventuella underhåll och reparationer. Trafiken blir även mer stabil och trafikinformationen blir tydligare och rent allmänt bättre. Utveckling och ny teknik kommer att öppna upp nya möjligheter för logistikhantering och persontrafik.

Bättre järnvägar skapar nya möjligheter

Järnvägssatsningarna i Sverige ger plats för fler gods- och persontåg. Stambanorna idag är hårt belastade och det är ingen lögn att det är trångt i spåren. Av denna anledningen bygger Sverige nya banor samtidigt som enkel- och dubbelspår blir fyrspår i vissa delar av landet. När kapaciteten på järnvägen ökar så ökar även sveriges produktivitet och frihet. Det skapas nya möjligheter att pendla, studera och arbeta.

Inom snar framtid kan vi se nya järnvägar i Sverige.

Källor:
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/jarnvag/sveriges-nya-jarnvag-tar-form/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-infrastrukturplan/