Datorspel

Forskning: Inga bevis för att våldsamma datorspel leder till ett våldsamt beteende

Att våldsamma datorspel leder till ett våldsamt betteende har varit en samhällsdebatt i många år. Parterna är delade i frågan men forskningen visar på nytt att det inte finns en korrelation mellan våldsamma datorspel och våldsamt beteende. Faktum är att datorspel har sedan länge varit ett föremål för kritik, särskilt i USA där masskjutningar resulterat i att många människor mist sitt liv.

Vad säger tidigare forskning?

Tidigare forskning har visat att det finns en korrelation mellan våldsamt beteende och våldsamma datorspel. Här är det dock mycket viktigt att nämna att sambanden i tidigare forskning aldrig riktigt förklarats. Frågan blir istället; vad är det som leder till vad? Leder ett spelande av våldsamma datorspel till att personen blir våldsam? Eller beror sambandet på att våldsamma kriminella personer är mer benägna att dras till våldsamma dator- och konsolspel? Om svaret är ja på frågorna, blir fallet då; blir en redan våldsam person ännu mer våldsam av datorspelen? Frågorna och luckorna i tidigare forskning är många vilket leder till att tidigare forskning inte blir signifikant om tidigare kritik inte besvaras i forskningen.

Ny studie rättar till felen i tidigare forskning

I en studie gjord av forskare från Oxford och Cardiff University, har tusen unga britter mellan 14-15 år examinerats. Studien är tydlig med att alla unga personer som examinerats, faktiskt spelar våldsamma spel. Den nya studien skiljer sig från den tidigare forskningen. Det som är allra mest signifikant är att i tidigare forskning så har forskare låtit unga försökspersonerna själva utvärdera sitt beteende. Den nya studien låter alltså inte försökspersoner att själva analysera sitt beteende.

Forskarnas kritik mot tidigare studier har varit att de unga personerna kan ha svårigheter med att bedöma sitt egna beteende. Detta resulterar i att utvärderingarna inte blir tillförlitliga. I den nya studien är det istället vårdgivarna som tar ansvaret för att utvärdera förändringar i beteende över en längre tid.

Ännu inga kopplingar mellan våldsamma datorspel och våldsamt beteende

Forskarna skriver avsultningsvis att även om deras studie är den första på området med tillförlitlig forskningsmetod, så kan inte slutresultatet ses som en absolut sanning. För att teorin ska bli än mer signifikant bör det forskas vidare inom ämnet. Bara när ytterligare studier, som bygger på forskarnas nya hypotes, har publicerats som vi kan börja få ett mer faktiskt svar på frågan.

Så, leder våldsamma datorspel till ett mer våldsamt beteende? Svaret på frågan är nej, då inga studier visar på korrelationen mellan våldsamma datorspel och ett våldsamt beteende.

källa: https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.171474#d3e527