Fördelar med att anlita ett speditionsföretag

När ett företag organiserar transporter av varor och gods för en uppdragsgivare utan att själv genomföra själva transporten kallas det för speditionsföretag. Genom att anlita en sådan firma kan du köpa transporttjänster för godstransport med exempelvis tåg, båt, flyg eller lastbil. Det är en tjänst som gör att du själv slipper organisera transporten med flera olika transportföretag när du behöver frakta gods globalt eller nationellt. 

En mellanhand i transportkedjan

En speditör är således en mellanhand mellan företag som skickar sändningen och fraktens slutdestination. En speditör har flera fördelar, exempelvis har företaget ofta många kontakter med bland annat transportföretag runt om i världen och de kan dessutom samfrakta flera kunders gods vilket kan ge möjligheter till fler olika valmöjligheter vad gäller kostnad, ledtid och hållbarhet. Ett speditionsföretag hanterar normalt stora mängder med gods och transporter, många företag verkar dessutom globalt. Speditionsföretag är en viktig del i en transportkedja.  

Några fördelar med att använda sig av en speditör

  • Mindre tid behöver läggas på dokumenthantering. Istället för att signera flera olika avtal och hålla reda på alla viktiga dokument lämnar du det åt speditören. Det finns speditörer som samlar alla dokument i en kundportal för att du som kund ska få en bra överblick över alla dina viktiga papper. 
  • En tryggare transportprocess. Speditören sköter kontakten med transportföretagen, de ser till att godsets transportväg följs och de tar också hand om administrativa uppgifter och beslut. De gör vad de är bäst på och du kan i större utsträckning slappna av och tryggt vänta på att ditt gods ska anlända till slutdestination.  
  • När något inte går som det ska. En speditör är erfaren inom transportbranschen och när frakten stöter på problem finns speditören där för att lösa situationen. Det kan handla om förseningar eller omdirigering av en transportväg. Oförutsägbara händelser som exempelvis en storm kan göra att en hamn behöver stänga eller att ett plan inte kan lyfta vilket innebär att transporten blir påverkad. Speditörens ansvar är att lösa de problem som eventuellt kan uppstå.

Genom att hitta ett bra speditionsföretag kan du effektivisera din verksamhet och fokusera på det som ni gör bäst och lämna över transportprocessen till ett speditionsföretag som gör vad de är bäst på.