Effektivisera verksamheten med ett gediget ERP-system

Det spelar ingen roll om man väljer ett dyrt ERP-system om det inte uppfyller företagets behov. I vår guide för ERP-system berättar vi om viktigaste funktionerna när man ska välja affärssystem till företag, så kostnadseffektivt som möjligt.

Grundfunktioner för ett bra ERP-system

Funktioner för ekonomi, redovisning, projekt och integration är några av de funktioner som brukar ingå som grund i ett bra affärssystem. Just ekonomi och redovisning brukar utgöra själva grunden i ett ERP-system. Affärssystem ska ha en god funktionalitet för hantering av företaget administrativa information och finansiella rapportering. Med ett flexibelt och skalbart system kan företaget anpassas till eventuella förändringar i verksamheten. 

Företag som hanterar lager kan ha nytta av ett affärssystem där en tredjepartsintegration är en funktion. ERP-systemet måste kunna tillhandahålla information över produkter, både vilka som finns och var de finns.Oftast ingår också ett BI-verktyg med analys av realtidsdata och tydliga dashboards. Ett sådant verktyg gör att både chefer och enskilda medarbetare kan vara aktiva och agera på händelser samt göra justeringa för att hålla företaget på rätt väg. 

Ett molnbaserat ERP-system är optimerat för mobila enheter. Det är för att man alltid ska kunna ha tillgång till viktig information och data var man än befinner sig i världen. 

En annan bra funktion med ERP-system är att man kan automatisera många uppgifter som till exempel fakturering vilket kan effektivisera arbetet och skapa tid och utrymme för annat viktigt i organisationen. 

Analys och rapportering med affärssystem

Det finns många andra funktioner i ett molnbaserat affärssystem som kan hjälpa företag att bli mer effektiva och som kan underlätta mycket arbete på ett företag. Datamodellering, resultatrapporter, datavisualisering och finansiell planering är några exempel på funktioner som kan komma till användning. Företag kan också få framtidsprognoser, resultat och analyser med hjälp av funktionen för finansiell planering, till exempel. 

Just analys, rapportering och datafunktioner kan vara svårt att sätta sig in i men med ett bra ERP-system blir det mer lätthanterligt och ofta logiskt uppbyggd för att förenkla och effektivisera för företag och organisationer. Vilka funktioner man är i behov av är givetvis baserat på vilket typ av företag man har. Men alla företag handhar någon form av administrativt arbete så ett ERP-system passar både stora och små företag helt enkelt. 

Affärssystemet kan hjälpa företagare att automatisera mycket av arbetet som annars görs manuellt vilket givetvis är mer tidskrävande än en automatisk hantering. 

Effektiv personal- och lagerhantering med rätt ERP-system

Affärssystem har oftast också funktioner för att underlätta det administrativa arbetet gällande personal. Lönehantering, ledighet, utläggshantering och tidrapportering är automatiserat vilket skapar en trygghet i att alla får rätt lön, ledighet registreras, utlägg räknas ut automatiskt och tidrapporteringen blir korrekt. En trygghet både för arbetsgivare och medarbetare. 

För företag med distribution och lagerhantering är ett flexibelt ERP-system att föredra. I takt med att verksamheten växer brukar affärssystemet följa med på resan. Ett molnbaserat affärssystem kan ha funktioner som lagerhantering, orderspårning och lageroptimering. Man kan också få tillgång till funktioner som transporthanteringssystem och orderhantering. Alla de här funktionerna effektiviserar och skapar utrymme för ett företag att fokusera på kärnan i den egna verksamheten. 

För att hitta ett bra ERP-system är det bra att vara lite påläst i ämnet så att man vet vad det är man söker efter. Genom internet kan man hitta flera företag som erbjuder affärssystem till företagare. Läs igenom noga vad de erbjuder och jämför olika för att hitta ett bra system som passar verksamheten.