Gammal bil

Bilhistoria: Symbolen för frihet & framtidstro

Bilen har blivit världens mest använda färdmedel sedan den uppfanns under slutet av 1800-talet. I världen finns det över en miljard bilar i trafikdugligt skick, ungefär 7 miljoner av dessa bilar återfinns i Sverige. Det finns många delar i svensk bilhistoria att berätta, vi kommer gå lite djupare på bilens historia i Sverige. 

Bilens ursprung 

En av världens mest använda och viktiga uppfinningar är bilen, men bilen hade en utdragen period innan den gick från just uppfinning till ett användbart färdmedel. I slutet på 1800-talet hade bilen gått ifrån att vara en uppfinning och ett framtida färdmedel till att bli ett användbart bensindrivet fordon. Sverige låg inte i framkant var gällande produktionen av de första bilarna utan det var Tyskland och dess pionjärer som producerade de första bilarna. I Sverige producerades den första bilen med en egen ångmaskin år 1892 av bröderna Cederholm i Ystad. 

Motstånd i Sverige 

I början av 1900-talet hade produktionen av bilar smygstartat runt om i Europa och så även i Sverige. I Sverige fanns det fyra inhemska bilfabriker under tidigt 1900-tal som låg utplacerade i Malmö, Tidaholm, Södertälje och Eskilstuna. Bilintresset var dock svagt i landet och det var inte förens bilutställningar i Köpenhamn och Stockholm slog upp sina portar som den stora massan fick upp ögonen för bilen. Bilen ansågs trots detta fortfarande vara något av ett rikemans fordon som inte var möjlig att köpa för mer än den allra rikaste delen av landet. År 1907 skedde en förändring som lever kvar än idag, det blev nämligen krav på körkort och bilar som färdades på svenska vägar var tvungna att ha ett registreringsnummer. 

Bilens väg in i det svenska samhället 

År 1907 som krav på körkort fanns det 662 bilar registrerade i Sverige. Nästan 10 år senare år 1916 hade antalet bilar i stort tiodubblats med ungefär 6000 bilar registrerade. Bilens inträde i Sverige ökade i hög takt och fem år senare, 1921, var antalet bilar registrerade runt 51 000 i landet. Det var under sent 1910-tal som de bensindrivna bilarna hade tagit över i Sverige och blev det självklara valet för de som hade ekonomisk möjlighet att köpa bil. Under denna perioden var det dock fortfarande endast de priviligerade och välbärgade människor som hade råd med att skaffa bil. Bilen blev en del av det svenska samhället några decennier senare och på 1950-talet hade bilen blivit en självklar del i det svenska folkhemmet. Under perioden 1920-1950 skapades även de första bilarna av de svenska märkena Volvo och Saab som senare även skulle bli etablerade över hela världen.